20 september 2023

Bewonersavond in Ontmoetingskerk

Op dinsdagavond 12 september was een bewonersbijeenkomst over warmtenet Klapwijk in de Ontmoetingskerk. Ongeveer de helft van de geïnteresseerde bewoners woont in warmtenet fase A. De andere helft woont ook in Klapwijk, maar dan in een andere fase en zijn betrokken bij het warmtenet.

""

Bewoners informeren over beschikbare regelingen en financiering

De avond bestond uit een plenair gedeelte met informatie over de voortgang van warmtenet Klapwijk. Daarna volgende een presentatie over duurzame warmtebronnen en de gemeente informeerde over het voorschieten van de ISDE-subsidie, aangepaste betalingsregeling en diverse financieringsmogelijkheden om de woningaanpassingen en aansluiting op het warmtenet te kunnen betalen. Door de aanpassing van de betalingsregeling hebben bewoners nog ongeveer een jaar de tijd om de financiering te regelen voordat de eerste factuur komt. De verwachting is dat de eerste woningen in het najaar van 2024 zullen worden aangesloten.

Tijdens en de na de presentaties waren er diverse vragen vanuit het publiek, vaak specifiek voor een persoonlijke situatie of ervaring. Ook al lijken de woningen in Klapwijk op elkaar, voor iedere woning geldt dat het een apart project is. Om een keuze te kunnen maken voor een aansluiting op het warmtenet is het belangrijk dat woningeigenaren over alle onderdelen goed geïnformeerd worden. Vanaf het keukentafelgesprek tot aan de offerte van de aannemer en het contract om aan te sluiten. Op de veelgestelde vragen pagina staan antwoorden op vragen.

reportage bewonersbijeenkomst 12 september

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/

In gesprek bij thematafels

Tijdens het tweede gedeelte van de avond konden bewoners vragen stellen bij verschillende thematafels over aardwarmte, de werkzaamheden in huis, verbruikskosten, tarieven, financiering en subsidie. Dit werd door bewoners als prettig ervaren. Tijd en aandacht om persoonlijke vragen en situatie te bespreken. Zowel aannemer ToekomstGroep, HVC als de gemeente waren hierbij aanwezig. Inwoners konden ook hun vragen kwijt bij de bewonersbelangenvereniging Warm Klapwijk. Zij kijken onafhankelijk mee met de ontwikkelingen van het warmtenet en waren aanwezig om bewonersvragen te beantwoorden.

Tot 31 oktober de tijd om een keuze te maken voor een warmtenetaansluiting

Bewoners van warmtenet fase A hebben nog tot 31 oktober de tijd om een keuze te maken. Woont u in fase A en heeft u nog specifieke vragen voor het maken van een weloverwogen keuze dan kunt u altijd contact met ons nemen. We helpen u graag. Uw specifieke vragen kunnen gesteld worden via klapwijk@hvcgroep.nl of via klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 015 – 2045001.