Aansluiten op warmtenet Klapwijk

Van 15 mei tot 31 oktober konden bewoners van warmtenet Fase A zich aanmelden voor een persoonlijke aanbieding voor een aansluiting op een collectief warmtenet. Deze campagneperiode is inmiddels afgelopen. Het beoogde deelnemerspercentatge van 50% is nu niet behaald. Zodoende zal er nog niet worden gestart met de aanleg van het warmtenet. Op deze pagina leest u meer over het aanbod.

""
""
Close
""

vaste aansluitkosten warmtenet aansluiting


Dit is een bijdrage aan het warmtenetwerk dat in de wijk wordt aangelegd tot en met het plaatsen van de warmte-unit in de woning. Voor de bijdrage aansluitkosten kunnen inwoners van warmtenet fase A de ISDE-subsidie aanvragen van € 3.325,-, waardoor de vaste aansluitkosten uitkomen op € 1.999,- per woning. De ISDE-subsidie ontvangt u nadat u bent aangesloten op het warmtenet. Dit betekent dat het bedrag ter hoogte van de ISDE-subsidie wel eerst voorgeschoten moet worden.

vaste kosten aanpassen woning: Basisaanbod

Dit zijn de kosten voor de aanpassingen in de woning die voor iedereen hetzelfde zijn. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen en aansluiten van de warmte-unit, aanpassen cv-installatie en leidingwerk en verwijderen van de cv-ketel en gasmeter.

variabele kosten aanpassen woning: Maatwerk

Dit zijn de eventuele kosten voor de aanpassingen in de woning die voor iedereen anders zijn. Zoals bijvoorbeeld aanpassingen in de meterkast en aan de radiatoren, of het plaatsen van een inductie kookvoorziening.

wilt u later beslissen of u meedoet?

Dat kan. De extra kosten zijn dan naar verwachting circa € 2.000,- omdat de straat opnieuw open moet. Deze kosten betaalt u als bewoner zelf.

 

Betaal nooit teveel

Consumenten zijn beschermd via de Warmtewet, waarin maximale tarieven voor warmte zijn opgenomen. Deze maximale tarieven worden jaarlijks bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Consumenten mogen namelijk niet méér betalen voor warmte dan ze met een gasaansluiting zouden betalen.

 

 

foto van een meisje dat de thermostaat in een woonkamer aanpast

Maandelijkse kosten

Net zoals bij gas betaalt u straks elke maand een voorschot. Dit bedrag is 1/12 deel van het verwachte jaarverbruik, inclusief 1/12 deel van het vastrecht. We meten het verbruik van warmte in gigajoules (GJ). Eén GJ warmte is te vergelijken met ongeveer 33 m3 gas. We passen uw voorschotbedrag aan als uw werkelijke verbruik hoger of lager is dan vooraf was geschat. Tijdens het keukentafelgesprek kunnen we een berekening voor u maken op basis van uw jaarafrekening van 2022. Handig als u de laatste jaarafrekening dus bij de hand heeft!