Veelgestelde vragen warmtenet Klapwijk

De veelgestelde vragen en antwoorden over het warmtenet Klapwijk zijn op een rij gezet. De vragen zijn verdeeld over verschillende onderwerpen. Bekijk ze hieronder. 

vraag stellen
Veelgestelde vragen

warmtenet Klapwijk

Selecteer voor antwoord

Dit is helaas niet gehaald. HVC gaat vooralsnog niet beginnen met de aanleg van het warmtenet.

Selecteer voor antwoord

In totaal is 22% van de benodigde deelnemerspercentage van 50% gehaald in Fase A. De woningcorporatie Rondom Wonen heeft haar handtekening gezet voor het aansluiten op het warmtenet. Daarnaast hebben een aantal individuele huiseigenaren ook een handtekening gezet. 

Selecteer voor antwoord

De gemeente en HVC zien het warmtenet nog steeds als het meest betaalbare alternatief voor aardgas voor de wijk Klapwijk. Ook  woningcorporatie Rondom Wonen ziet dit en heeft  aangegeven te willen aansluiten op het warmtenet. De komende periode zullen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en HVC samen met de bewoners het proces evalueren, het resultaat onderzoeken en dit vertalen naar geleerde lessen. Inwoners van Klapwijk kunnen meehelpen met de evaluatie door een vragenlijst in te vullen. Zij kunnen de vragenlijst van 4 t/m 25 november eenmalig invullen via www.metenergieaandeslag.nl/evaluatieklapwijk.

Selecteer voor antwoord

Omdat het deelnemerspercentage van 50% niet is behaald, gelden er ontbindende voorwaarden op de contracten die woningeigenaren hebben ontvangen van HVC Energie B.V. en de ToekomstGroep. Dit betekent dat de contracten niet doorgaan. Woningeigenaren zijn hierover per e-mail geinformeerd door HVC.

Selecteer voor antwoord

Hoe duurzaam een warmtenet is, wordt bepaald door de warmtebron. Woningen aangesloten op een warmtenet zijn sowieso duurzamer dan woningen die verwarmd worden met een gasgestookte cv-ketel.


HVC zoekt altijd naar de meest duurzame warmtebron of oplossing bij u in de buurt of in uw gemeente. In de regio Alkmaar gebruiken zij de restwarmte van het verwerken van afvalhout. Denk daarbij aan spaanplaten en ander sloophout dat niet meer herbruikbaar is. Voor warmtenet Dordrecht maken zij gebruik van de restwarmte die vrijkomt bij het verwerken van afval. En wekken ze warmte op bij het verwerken van rioolslib. In het Westland voeden ze het warmtenet met aardwarmte waarmee woningen, kassen en bedrijven verwarmd worden. De beoogde bron voor de wijk Klapwijk en andere wijken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is aardwarmte (ook wel geothermie genoemd). 

Selecteer voor antwoord

De aanleg van een warmtenet is een grote ingreep en met name de eerste fase van de aanleg vraagt een voorinvestering. Het is dus niet zomaar rendabel om een warmtenet aan te leggen. De aanwezigheid van en het aansluiten op een nabijgelegen warmtenet verlaagd de voorinvestering enorm. Als het netwerk in Klapwijk wordt aangelegd wordt het eenvoudiger om ook de omliggende wijken aan te sluiten.

Selecteer voor antwoord

In het Energietransitieplan van de gemeente zijn voor alle wijken de beschikbare opties voor aardgasvrij naast elkaar gezet en onderzocht. Voor Klapwijk komt naar voren dat een warmtenet, voorzien van lokale warmte (geothermie) de oplossing is met de laagste maatschappelijke kosten. Op basis van deze verkenning is Klapwijk aangewezen als startwijk, waarna de gemeente een subsidie bij het Rijk heeft aangevraagd voor het project.

Selecteer voor antwoord

 • Goedkoopste alternatief, aansluiten op warmtenet Klapwijk is de goedkoopste en makkelijkste manier om uw woning uiteindelijk aardgasvrij te maken
 • Betrouwbaar, er is altijd voldoende warm water tot uw beschikking.
 • Gemak, geen zorgen meer over de vervangingskosten en het onderhoud van uw cv-ketel
 • Veilig, door te koken op inductie is er geen open vuur of gasaansluiting meer in huis.
 • Beter voor het milieu, een aansluiting op een warmtenet met een duurzame bron stoot minder CO2 uit dan in een vergelijkbare situatie met gasgestookte cv-ketel.
 • Toekomstbestendig, uw woning is nu al klaar voor een toekomst zonder aardgas. Wel zo’n fijn idee.
 • Waardevermeerdering van uw woning

Selecteer voor antwoord

Nee, het is nog niet zeker. Voor de komst van een warmtenet is het belangrijk dat er voldoende bewoners hun woningen willen aansluiten om het warmtesysteem technisch te laten werken.  Ongeveer 50% van de woningeigenaren uit de eerste fase moeten daarom meedoen. Wij denken wel dat dit een goede kans biedt aan de inwoners van Klapwijk, aangezien de individuele mogelijkheden om aardgasloos te wonen veel duurder zijn en een grote verbouwing van de woning betekenen. Het is goed mogelijk dat de overheid over enkele jaren wél gaat besluiten dat het aardgas echt uit wijken gaat verdwijnen. Dan is het natuurlijk fijn als u de overstap al heeft gemaakt.

Selecteer voor antwoord

De fasering van de aanleg van het warmtenet volgt de fasering van klimaatbestendig klapwijk. Fase A zal worden aangesloten in 2024, bij 50% deelname. De definitieve planning en volgorde van fases ​B t/m F wordt bepaald op basis van de voortgang van fase A​.

Selecteer voor antwoord

Indien voor fase A de 50% deelname niet wordt gehaald zullen de gemeente en HVC gaan overleggen wat de volgende stappen zijn. Hierbij zal onder andere worden bekeken wat het draagvlak is in andere delen van Klapwijk waar dan mogelijk gestart kan worden met het warmtenet.

Selecteer voor antwoord

Alleen fase A kan nu een beslissing maken voor een aansluiting op warmtenet Klapwijk. De beslissingsperiode voor fase A loopt tot en met 31 oktober. Daarna wordt bepaald hoe de volgorde voor de andere fases is en wanneer zij een aanbod kunnen krijgen.

Veelgestelde vragen

Aardwarmte (geothermie)

Selecteer voor antwoord

In Pijnacker-Nootdorp en omgeving is aardwarmte een warmtebron die veel bedrijven en huishoudens van warmte kan voorzien. Er zijn al meerdere bronnen gerealiseerd en er is nog veel meer warmte uit de ondergrond te halen. Ook het warmtenet in Klapwijk zal op termijn gevoed worden door aardwarmte. HVC en de gemeente zijn gezamenlijk aan het verkennen wat de snelste, duurzaamste en meest betaalbare manier is om die warmte te winnen. Een tijdelijke gasgestookte warmtevoorziening zorgt in de tussentijd dan voor de warmte in aangesloten woningen. Deze tijdelijke warmtevoorziening blijft totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is. Dát er een duurzame bron zoals aardwarmte komt is een ding dat zeker is voor Klapwijk.
 

Veelgestelde vragen

warmtenet algemeen

Selecteer voor antwoord

Er zijn verschillende duurzame alternatieven om huizen te verwarmen en om te koken. Het verwarmen van uw huis kan bijvoorbeeld ook met een warmtepomp. Voor koken is inductie de meest logische oplossing.

Warmtepomp

Een warmtepomp is een elektrisch alternatief voor de cv-ketel. Een warmtepomp is heel goed te combineren met zonnepanelen of een zonneboiler. Belangrijk is wel een goede isolatie van de vloer, muren, ramen en het dak van het huis. Ook een hybride warmtepomp is mogelijk, zeker als tussenstap naar volledig aardgasvrij. Dit is een warmtepomp gecombineerd met een cv-ketel op gas. De ketel springt dan alleenop de koudste dagen bij om het huis warm te krijgen.

Biogas

Biogas wordt gemaakt door mest of andere organische afvalproducten te vergisten. Dit gas kan worden opgewaardeerd tot dezelfde kwaliteit als aardgas. Dan heet het groen gas. Het werkt in huis precies hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken. Het grote verschil is dat biogas een duurzame herkomst heeft. Overstappen op groen gas is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. Zo is er op dit moment nog maar heel weinig biogas beschikbaar in Nederland. En het biogas dat er is, wordt niet alleen in het gasnet gestopt, maar ook gebruikt voor transport en in de industrie. In deze sectoren zijn minder duurzame alternatieve voor aardgas beschikbaar. Daarom is biogas voor die bedrijven hard nodig om duurzamer te worden.

Warmte- en Koude Opslag (WKO)

Warmte- en Koude Opslag (WKO) werkt met twee grote reservoirs met water onder de grond. Deze reservoirs worden in de zomer gebruikt om warmte op te slaan. In de winter geven ze deze warmte weer af. Zo verwarmt een WKO in de winter en koelt in de zomer. Een WKO is eigenlijk een kleinschalig warmtenet voor grote gebouwen, zoals een school, ziekenhuis of appartementencomplex. U kunt een WKO ook gebruiken voor individuele woningen. Hierbij wordt de WKO bijna altijd gekoppeld aan een warmtepomp. Vergeleken met geothermie heeft een WKO meer elektriciteit nodig en is dus minder duurzaam.

Waterstof

Waterstof wordt gemaakt door water met behulp van elektriciteit om te zetten in waterstofgas. Het is dan ook geen energiebron, maar een energiedrager. Als hiervoor zonne- of windenergie wordt gebruikt, dan spreken we van groene en dus duurzame waterstof. Waterstof werkt net even anders dan aardgas. Dit vraagt aanpassingen aan het warmtesysteem in huis. Waterstof is niet direct voorhanden en zal niet zomaar bij uw huis aangeboden kunnen worden. Om waterstof op grote schaal te maken, is heel veel duurzame energie nodig. Dat is er nu niet, en er zijn in Nederland nog onvoldoende productielocaties voor het produceren van waterstof. De waterstof die de komende jaren wel beschikbaar komt gaat daarom vooral naar de industrie en het vrachtverkeer en is niet beschikbaar voor het verwarmen van huizen.
 

Selecteer voor antwoord

Als grootste nadeel van een warmtenet wordt door klanten ervaren dat zij (door de huidige regelgeving) op dit moment geen keuzevrijheid hebben voor een eigen warmteleverancier. Dat komt omdat warmtenetten in eigendom zijn van het bedrijf dat ook de warmte levert. Het warmtebedrijf is netbeheerder én warmteleverancier in één. Een warmtebedrijf investeert, zorgt voor de aanleg en het onderhoud van warmtenetten en zorgt daarnaast voor de productie en levering van warmte aan klanten. Bekijk de video met uitleg over dit onderwerp.

Selecteer voor antwoord

Heel betrouwbaar.

Als warmteleverancier moet HVC voldoen aan de leveringsplicht. Deze plicht staat in de Warmtewet, die er speciaal is om consumenten met een warmtenetaansluiting te beschermen. Daarom heeft HVC altijd een extra installatie achter de hand. Deze zogenaamde back-up-installatie schakelt HVC in als de warmtebron in onderhoud is of als er een storing optreedt. Ook kan HVC deze installatie aanzetten als de warmtevraag extreem hoog is. Bijvoorbeeld als het in de winter meer dan 10 graden vriest. Zo garandeert HVC dat je altijd voorzien bent van warmte. De warmtenetten van HVC zijn heel stabiel gebleken en hebben een hoge leveringszekerheid. De afgelopen jaren zijn er dan ook geen grote storingen geweest bij de bestaande warmtenetten.

Selecteer voor antwoord

Ja, u kunt net zo warm douchen als u voorheen deed. Het warmtenet geeft altijd voldoende warm water van 60 graden. Met uw eigen douche(meng)kraan kunt u zelf de temperatuur van het warme water instellen.

Selecteer voor antwoord

Ja, uw huis wordt ook met het warmtenet warm. Het warmtenet zal warmte aanleveren op 70°C – als u dit vast wilt ervaren, kunt u nu uw cv-ketel op 70 graden zetten en het zelf ervaren. Via de campagne “Zet ‘m op 60” zijn voor de meeste systemen de instructies te vinden hoe u deze instelling wijzigt. Wanneer 70 graden voldoende is voor een warm huis, kunt u uiteraard ook proberen met 60 graden uw huis warm te krijgen en zo nu al meer aardgas (en geld) te besparen. Voor meer informatie kunt u verder lezen op de website van "Zet 'm op 60".

Selecteer voor antwoord

Nee, dit is niet het geval. Het warmtenet van HVC en de leidingen waar het koude drinkwater doorheen stroomt zijn twee gescheiden leidingsystemen. Het water (koud of warm) uit de kraan of douche komt niet in aanraking met het water uit het warmtenet. Het koude drinkwater wordt in de warmte-unit opgewarmd door het warmtenet. Het opgewarmde kraanwater loopt vervolgens uit uw kraan of douche.

Selecteer voor antwoord

Ja, dat is veiliger omdat u met een aansluiting op het warmtenet geen gasaansluiting of open vuur meer in uw woning heeft. Daarnaast is het potentieel beter voor de luchtkwaliteit in uw woning en is er geen kans meer op een gaslek.

Veelgestelde vragen

Verbruik

Selecteer voor antwoord

Aan de warmte-unit zit een warmtemeter gekoppeld die registreert hoeveel warmte er wordt verbruikt en houdt bij:
•    de hoeveelheid kubieke meters (m3) water door de warmte-unit stroomt.
•    de aanvoertemperatuur die HVC via het warmtenet aan de woning levert.
•    de retourtemperatuur die vanuit de woning terug het warmtenet in stroomt. 

Met deze informatie stelt de warmtemeter het energieverbruik in gigajoules (GJ) vast. Het verbruik kan afgelezen worden via de display van de warmtemeter. De HVC Servicekaart met daarop de uitleg hoe dit werkt, is met de warmte-unit meegeleverd. Als service krijgt u maandelijks van HVC een energierapport. Hierin staat hoe uw verbruik zich verhoudt tot soortgelijke woningen en gezinssamenstellingen.

Veelgestelde vragen

Aanpassingen aan de woning

Selecteer voor antwoord

HVC, de gemeente en de bewonersbelangenvereniging hebben een partner geselecteerd die uw woning aardgasvrij kan maken en u volledig kan ontzorgen indien u dat wilt. U kunt ook zelf de werkzaamheden in uw woning uitvoeren. 

Selecteer voor antwoord

Radiatorkranen moeten dubbel instelbaar zijn zodat deze waterzijdig ingeregeld kunnen worden om zodoende per radiator het aantal liter wat benodigd is te kunnen garanderen. Bij waterzijdig inregelen wordt de installatie zo ingesteld dat het cv-water gelijkmatig verspreid wordt over de verwarmingselementen. Daarmee is er minder warmteverbruik en dat is dus gunstig voor de energierekening. Bovendien zorgt het voor meer comfort in huis omdat verschillende ruimtes gelijktijdig op temperatuur komen.

Selecteer voor antwoord

HVC en aannemer ToekomstGroep zijn verantwoordelijk voor het inregelen van cv-installatie van uw woning. Wij adviseren dan ook om de kranen niet zelf te vervangen om te voorkomen dat achteraf blijkt dat deze niet blijken te voldoen aan de eisen van de warmte-installatie.

Selecteer voor antwoord

De meeste bewoners in Klapwijk hebben de aanvoertemperatuur van hun cv-ketel op 60 graden gezet. Als blijkt dat gedurende de komende winterperiode de radiatoren voldoende warmte in uw woning geven, hoeft u niets te doen aan uw radiatoren. Wanneer deze temperatuur voor uw woning te laag is, dan adviseren wij u om de radiatoren in de  ruimtes die niet goed verwarmd worden te verzwaren.

Selecteer voor antwoord

Wij adviseren u dan om uw cv-installatie op 60 graden in te stellen. Dan kunt u alvast ervaren of in de winterperiode de woonruimten voldoende worden verwarmd zodat het comfortabel warm is.

Selecteer voor antwoord

Uit de woningonderzoeken is gebleken dat elke woning uniek is. De geselecteerde aannemer heeft een menukaart opgesteld voor de werkzaamheden die achter elke voordeur voor kunnen komen. Op dit moment wordt de prijs per activiteit definitief afgeprijsd. In de menukaart is een basisprijs voor aardgasvrij opgenomen maar ook optionele werkzaamheden. In een persoonlijk gesprek kunt u samen met de aannemer de werkzaamheden in uw woning opnemen en uw optionele wensen bespreken. De totaalprijs wordt dan bepaald.

Selecteer voor antwoord

Voor koken is er al jaren een aardgasloze oplossing: elektrisch koken met een inductieplaat. Daar hebben al veel mensen ervaring mee, ook in Klapwijk. Een inductie kookplaat is de zuinigste manier om elektrisch te koken. Extra voordelen: de kookplaat is heel makkelijk schoon te houden, het is veiliger dan een gasvlam, en er komen geen verbrandingsgassen in huis. We willen zoveel mogelijk CO2-uitstoot vermijden, en dus gasverbruik terugdringen. Elektrisch koken is een relatief kleine aanpassing met milieu- en veiligheidswinst. Een inductieplaat heeft zich in circa 4,5 jaar terugverdiend aan bespaarde vastrechtkosten voor de gasaansluiting. U hoeft voor deze aanpassing niet te wachten op het warmtenet. U kunt nu al overstappen!

Selecteer voor antwoord

Bij een aansluiting op het warmtenet heeft u geen cv-ketel meer nodig. U krijgt wel een warmte-unit in huis. Deze zorgt voor warme radiatoren en vloerverwarming en zorgt voor warm water uit de kraan.

Selecteer voor antwoord

De compacte warmte-unit heeft een afmeting van 58 cm x 57 cm x 26 cm (b x h x d) en past over het algemeen in een meterkast van een woning. 

Selecteer voor antwoord

De locatie van de warmte-unit wordt in goed overleg met de bewoner bepaalt, omdat iedere woning uniek is. Technisch is alles mogelijk, maar vanuit energetisch en financiële redenen en landelijke normen is niet alles mogelijk. De warmte-unit wordt op de begane grond geplaats en bij voorkeur in de meterkast. Opstelling in een separate bouwkundige kast op de begane grond is ook een mogelijkheid. HVC heeft verschillende redenen om de warmte-unit beneden te plaatsen. Dit heeft onder meer te maken met veiligheid, bereikbaarheid, het beperken van de aanpassingen aan de woning en de totale kosten (dus zowel de kosten van het warmtenet als die van de woningaanpassingen).

Selecteer voor antwoord

U kunt in principe overstappen op het warmtenet zonder uw woning te isoleren. Bij het opstellen van het aanbod voor uw woning wordt ook berekend of de radiatoren voldoende vermogen hebben om de woning goed te verwarmen. Er kan geadviseerd worden om (iets) grotere radiatoren op te hangen. Isoleren is altijd goed, óók bij een aansluiting op het warmtenet. U verbruikt dan minder energie. Dat is goed voor het milieu, het zorgt voor een lagere energierekening en meer comfort. Het Regionaal Energieloket Pijnacker-Nootdorp helpt inwoners met alle vragen rondom duurzaam wonen. Meer informatie vindt u op www.regionaalenergieloket.nl/Pijnacker-Nootdorp.

Selecteer voor antwoord

De warmte-unit is in eigendom van HVC. Wij onderhouden deze set en vervangen deze als het nodig is aan het einde van de levensduur. Een warmte-unit gaat ongeveer 15-20 jaar mee. Dit is vergelijkbaar met een moderne cv-ketel.

Selecteer voor antwoord

Ja. 

Vloerverwarming werkt in principe met verdelers, deze dragen de warmte van het warme cv-water over aan de vloerverwarming. Dit verandert niet. Het vloerverwarmingssysteem blijft werken zoals u gewend bent.

Selecteer voor antwoord

Ja, elke woning behoudt zijn eigen thermostaat. U kunt de warmte in huis op dezelfde manier regelen zoals u nu gewend bent.

Veelgestelde vragen

Tijdelijke warmtecentrale

Selecteer voor antwoord

De aanleg van een nieuw warmtenet gaat altijd stapsgewijs en in nauw overleg met de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en omwonenden. De aanleg duurt soms een aantal jaar. Ook is er niet altijd direct een duurzame warmtebron beschikbaar, maar moeten de aangesloten woningen toch verwarmd worden. Een tijdelijke (gasgestookte) warmtecentrale zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijke warmtecentrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is.

Selecteer voor antwoord

Een tijdelijke warmtecentrale is gasgestookt en gebruikt helaas nog fossiele brandstof. Ondanks dat deze ‘grote cv-ketel’ modern en efficiënt is, is deze niet meer of minder energiezuiniger dan wanneer alle woningen allemaal een eigen cv-ketel zouden hebben.

Selecteer voor antwoord

Voorafgaand aan ieder project wordt berekend hoeveel capaciteit er nodig is om alle aan te sluiten woningen te verwarmen. Afhankelijk van deze berekening bepalen we hoe groot de tijdelijke warmtecentrale moet zijn zodat deze ook bij vorst voldoende warmte kan leveren.

Selecteer voor antwoord

Net zoals iedere technische installatie of consumenten cv-ketel produceert ook een tijdelijke warmtecentrale geluid. De ‘container’ waarin de installatie staat is volledig geïsoleerd en voldoet aan alle gestelde (veiligheid)eisen en geluidsnormen zoals die bepaald zijn in het ‘Bouwbesluit’ van de Rijksoverheid (dB = decibel):

 • maximaal 50 dB overdag
 • maximaal 45 dB ochtend/avond
 • maximaal 40 dB ’s nachts

Om te vergelijken: fluisteren 37 dB, menselijke stem 55 dB en een gemiddelde stofzuiger produceert 75 dB.
Uiteindelijk worden de geluidseisen door de lokale vergunningverlener bepaald en opgelegd.

Selecteer voor antwoord

De installaties die HVC gebruikt, voldoen aan alle veiligheidseisen. Deze zijn CE- en EBI-gekeurd, worden ieder jaar geïnspecteerd en zijn maximaal vijf jaar oud. De behuizing van de tijdelijke warmtecentrale is gemaakt van staal en heeft stevige stalen deuren en veiligheidssloten om ongewenst bezoek te voorkomen. Rondom de tijdelijke warmtecentrale wordt een hoog en stevig hekwerk met (indien mogelijk) een groene haag geplaatst. Zo zorgen we voor een vriendelijke uitstraling naar de omgeving. Het groenonderhoud besteden we uit aan een (lokale) hovenier.

Selecteer voor antwoord

Net zoals een standaard consumenten cv-ketel stoot ook een tijdelijke warmtecentrale rookgas uit. Uiteraard voldoen de installaties die HVC gebruikt aan alle stikstofemissie-eisen, zoals bepaald in het Activiteitenbesluit (ABEES, hoofdstuk 3.2) die vanaf 1 januari 2017 wettelijk van kracht zijn.

Selecteer voor antwoord

De rookgasuitstoot van de tijdelijke warmtecentrale is te vergelijken met die van een standaard cv-ketel.

Kosten en subsidie

Selecteer voor antwoord

Als woningeigenaar kunt u bij het Warmtefonds en de gemeente Pijnacker-Nootdorp een duurzaamheidslening aanvragen voor het aansluiten op het warmtenet en de aanpassingen in de woningen. Afhankelijk van het inkomen kan dit renteloos en aflossingsvrij. De voorwaarden kunt u vinden op www.warmtefonds.nl en op de website van de gemeente.

Selecteer voor antwoord

Ja, een duurzaamheidslening bij wordt geregistreerd bij het BKR. Bekijk de uitgebreide informatie over de lening op de website van het Warmtefonds

Selecteer voor antwoord

Op het moment dat u weet wat de kosten voor uw woning zijn na aftrek van de ISDE-subsidie, heeft u mogelijk de vraag hoe ga ik dit betalen? Dit kan u bijvoorbeeld doen door:

 • Gebruik te maken van uw (op te bouwen) spaargeld.

U heeft nu het aanbod gekregen, de eerste aansluitingen vinden plaats in het derde kwartaal van 2024. Dat geeft u nog de tijd om geld apart te zetten. Kunt u geen gebruikmaken van eigen spaargeld dan zijn er nog de volgende opties:

 • U kunt een Energiebespaarlening afsluiten bij het Nationaal Warmtefonds. Dit fonds biedt mogelijkheden voor lage inkomens, waarbij onder voorwaarden renteloos en aflossingsvrij geleend kan worden. Kijk voor meer informatie op www.warmtefonds.nl.
 • U kunt een duurzaamheidslening afsluiten via de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Deze optie is waarschijnlijk voordeliger als uw verzamelinkomen hoger is dan €60.000. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp www.pijnacker-nootdorp.nl
 • U kunt in sommige gevallen uw hypotheek uitbreiden voor het verduurzamen van uw woning. Vraag uw hypotheek-adviseur naar de mogelijkheden.

Heeft u vragen over bovenstaande, laat het ons weten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 17.30 uur op telefoonnummer 015 - 2045001 of stel een vraag via het contactformulier.

Selecteer voor antwoord

De totale kosten voor het warmtenet bestand uit 3 delen:

 1. Eenmalige kosten om aan te sluiten op het warmtenet (dit is de BAK = Bijdrage Aansluitkosten Warmtenet)
 2. Eenmalige kosten voor de werkzaamheden achter de voordeur om uw woning geschikt te maken voor een aansluiting op het warmtenet 
 3. Na aansluiting zijn er maandelijkse verbruikskosten

De Bijdrage Aansluitkosten Warmtenet is €5324,-. Hiervoor kan iedere bewoner een ISDE-subsidie van €3325,- aanvragen waardoor de aansluitkosten teruglopen naar €1999,-. De gemeente werkt momenteel aan een oplossing waarbij de gemeente de ISDE-subsidie voor u kan voorschieten. De kosten achter de voordeur worden bepaald op basis van een keukentafelgesprek en woningopname. Dan wordt er gekeken welke aanpassingen er in uw woning nodig zijn. Als u bent aangesloten op het warmtenet zijn er maandelijkse verbruikskosten. Net zoals bij gas betaalt u straks elke maand een voorschot. Dit bedrag is 1/12 deel van het verwachte jaarverbruik inclusief 1/12 deel van het vastrecht.

Selecteer voor antwoord

Naar verwachting worden de woningen uit fase A in het najaar van 2024 aangesloten op het warmtenet. Ongeveer 3 maanden voor aanvang van deze werkzaamheden ontvangt u van HVC en ToekomstGroep een factuur. Van HVC ontvangt een factuur voor de aansluiting op het warmtenet. Van ToekomstGroep ontvangt u een factuur voor de werkzaamheden in uw woning. Voor beide facturen geldt dat u deze pas hoeft te betalen vlak voor dat de daadwerkelijke werkzaamheden bij u in huis starten. Voor de factuur van de Toekomstgroep geldt dat u 50% voor start van de werkzaamheden betaald en 50% na het afronden van de werkzaamheden. Exacte betalingsdata volgen op het moment dat de uitvoeringsplanning bekend is.