30 oktober 2023

Rondom Wonen positief tegenover aansluiting op het warmtenet

Rondom Wonen heeft ook een voorstel van HVC gekregen om de 44 woningen in fase A aan te sluiten op het warmtenet. Vorige week heeft Rondom Wonen laten weten de woningen te willen aansluiten als het warmtenet wordt ontwikkeld.

woningen Rondom Wonen Klapwijk

Waarom wil Rondom Wonen deze aansluiting?

Er is nu een goede mogelijkheid om een stap te zetten in de klimaatdoelstellingen. Immers vroeg of laat zullen alle woningen van het gas af moeten. De aanpak wordt nu zwaar gesubsidieerd door het Rijk. Er is met de aansluiting op het warmtenet geen sprake van een huurverhoging. Daarnaast is de wijze waarop dit kan worden uitgevoerd eenvoudiger dan individuele oplossingen. Rondom Wonen ziet goede redenen om positief te reageren.  

Wat betekent dit voor de huurders van Rondom Wonen?

Voor nu betekent deze beslissing nog niets voor huurders. De volgende stap is dat de gemeente na 31 oktober beslist of er een warmtenet gaat komen in de wijk. Tot 31 oktober kunnen woningeigenaren aangeven of ze hun woning willen aansluiten op het warmtenet. Op het moment dat 50% van de woningen in Fase A aangesloten wil worden, dan wordt definitief het besluit genomen te starten met de aanleg van het warmtenet. Nadat de gemeente hierover heeft besloten en haar besluit aan alle eigenaren heeft laten weten, zal Rondom Wonen contact opnemen met de huurders en hen hierover informeren.